“Muziek biedt troost en maakt emoties en herinneringen los. Bij een afscheid van een dierbare draagt live muziek bij aan waardige en troostvolle momenten.”

De twee musici Paulien van der Werff en Arjan Veen werken regelmatig samen bij uitvaarten. Allebei zijn zij professioneel opgeleid in de klassieke muziek en hebben zij een concertpraktijk. Zij zien het muzikaal verzorgen van een waardevol afscheid daarnaast als een belangrijk onderdeel van hun werk. Muziek geeft tenslotte een onuitwisbare herinnering bij een afscheid of uitvaartplechtigheid en reikt verder dan het gesprokene. 

Als u op zoek bent naar een mooie klassieke muzikale vormgeving van een uitvaartdienst of afscheidsplechtigheid, denk bijvoorbeeld aan een bekende Ave Maria, een prachtige Handel, intieme muziek van Bach of Purcell of andere troostvolle muziek, dan willen Paulien en Arjan dit heel graag verzorgen. Naast het klassieke repertoire zijn ook kerkliederen of uitstapjes naar een lichter genre (bijv. Yesterday, Beatles) mogelijk. Uiteraard zetten Arjan en Paulien zich in om aan de wensen die er zijn tegemoet te komen.